Inginer Controlul Calității (CQ)

Inginer Controlul Calității (CQ)

Job description

✓ Întocmirea dosarului de calitate la începutul fiecărei lucrări format din: plan calitate, PCCVI, decizii interne, autorizații firma, proceduri de lucru aferente activităților ce se vor desfășura in santierul respectiv.

✓ Întâlnire cu beneficiarul și reprezentantul acestuia (dirigintele de șantier) pentru a discuta formatul cărții construcției.

✓ Realizarea proceselor de recepție calitativă și recepție materiale în ritmul execuției în șantier.

✓ Pentru a putea întocmi procesele de execuție se merge ocazional cu șeful de șantier și se discută stadiul lucrărilor.

✓ Se întocmesc dosarele pentru vizita reprezentanților ISU în șantier.

✓ Întocmire manual de operare și mentenanță.

✓ Întocmirea dosarelor (poze și documente calitate) pentru RSVTI/ ISCIR a echipamentelor necesare.

✓ Realizare atașamente la situații de lucrări.

✓ Pregătirea documentației la realizarea fazelor determinante.

✓ Întocmirea jurnalelor de șantier.

✓ Realizarea rapoartelor de test and commissioning.

✓ Predarea către beneficiar a documentației tehnice a echipamentelor montate (atât fizic, cât și electronic).

✓ Suport tehnic pentru masurători și realizare scheme în AutoCAD.

 

Our ideal candidate

✓ Abilități de comunicare;

✓ Cunoștiințe tehnice, experiență în domeniul instalațiilor de orice fel reprezintă un avantaj;

✓ Cunoștințe Microsoft Office (Excel, Outlook, Word), AutoCAD;

✓ Capacitate de organizare și planificare a activității;

✓ Responsabilitate în îndeplinirea sarcinilor și respectarea termenelor;

✓ Dorința dе a învăța lucruri noi pentru o dezvoltare profesională permanentă.