Specialist achizitii

Specialist achizitii

DESCRIEREA JOBULUI

✓ Realizează activitatea de achiziții și gestionarea materialelor, echipamentelor, utilajelor la nivelul companiei.

✓ Întocmește necesarul de aprovizionare pe baza comenzilor primite din santier.

✓ Participă la negocierile cu furnizorii referitoare la prețurile de achiziție.

✓ Onorează comenzile din șantier doar în limita cantităților bugetate.

✓ Întocmește cererile de ofertă.

✓ Administrează contractele de achiziții, asigurându-se că se respectă prețurile negociate pe întreaga perioadă de executare a proiectului.

✓ Participă la activitatea de gestionare a materialelor în depozitul central si pe șantiere.

✓ Participă la actualizarea trimestrială a tuturor prețurile existente în tabela de întocmire a ofertelor.

✓ Dezvoltă baza de date cu privire la managementul stocurilor în vederea furnizării la timp a informațiilor corecte despre nivelurile de marfă (materiale, echipamente, utilaje) aflate în companie.

✓ Participă activ la procesele de inventariere lunare/trimestriale și/sau anuale.

✓ Planifică și centralizează necesarul de materiale/echipamente, etc.

✓ Ține evidența obiectelor de inventar și propune casarea sau scoaterea lor din uz, în condițiile prevăzute de lege.

 

CANDIDATUL IDEAL

✓ Studii superioare finalizate (facultate/universitate de profil);

✓ Persoană dinamică și flexibilă;

✓ Abilități de comunicare;

✓ Capabil să lucreze in echipă;

✓ Productiv și cu randament și ritm de lucru în îndeplinirea activităților;

✓ Profesionist atent la detalii specifice domeniului;

✓ Cunostințe tehnice instalații;