Programul Operational Sectorial “Cresterea Competitivitatii Economice”

Proiect cofinantat de UNIUNEA EUROPEANA prin Fondul European de Dezvoltare Regionala si Bugetul de Stat

“Investim pentru viitorul dumneavoastra”

 

Titlul Proiectului: ”Conectare la internet, achizitii echipamente TIC si semnatura electronica in cadrul societatii” 

COD SMIS: 44935

 

ANUNT PRESA DEMARARE PROIECT